کوچولوی ناز نازی

این وبلاگ محمد مهدی است که در 19/11/1388 دنیایی شده. تا وقتی با سواد بشه مامان و بابا دست به کیبورد میشن. وقتی سواد دار شد خودش می نویسه.

آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست